Közgyűlés – 2020. július

2020. július 3-án tartotta éves rendes közgyűlését a Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat.
Az elnökség és a FEB beszámolójából kiderült, hogy mozgalmas, de eredményes évet zárt a
Társulat, melyet mintegy 22 millió Ft nyereséggel zárt.

A Társulat anyagi háttere biztosított.

Az elmúlt év folyamán többek között
– eszközöket vásárolt és ajándékozott az orvosi rendelőbe,
– gondoskodott a turista utak, erdők karbantartásáról
– ellenőrzésre került a 0101/8 hrsz-ú ingatatlanon észlelt sziklamozgás
– feljelentés történt a 08/21 hrsz-ú erdőben történt fakivágás miatt
– a 493 hrsz-ú ingatlanon elkészült a víz, villany, csatorna bekötés
– közérdekű bejelentés miatt vizsgálódik a Kormányhivatal a Somos parkoló ügyében
határozatuk szerint a parkolót 2020. december 31-ig be kell zárni
– Elsőfokú ítélet született Kiss Tamás által a Társulat ellen inditott földhasználat jog
Megállapítása és egyéb ügyben december 10-én
Kiss Tamás kérelmét a Bíróság elutasította a 739.775,-Ft perköltség megfizetésére
kötelezte.

A FEB véleménye szerint körültekintő gazdálkodást folytatott a Társulat elnöksége.
Szabad pénz eszközeink hasznosítása oly módon történjen, hogy hosszabb távon biztos
hozamot eredményezzen.

Két terület értékesítéséről döntött a Közgyűlés, két terület bérbeadására, ill. eladására nemet
mondott.
Osztalékot fizet a Társulat az elmúlt év nyereségéből. Egy jogra, ( 12 Szavazat ) 110.000,-Ft
kerül kifizetésre.
A kifizetés, módja, helye, ideje később kerül meghatározásra.
A Társulat tulajdonában lévő 493 hrsz-ú ingatlanon lakóház építéséről döntött a Közgyűlés.
Az un. Cserhegy kapunál lévő terület az Önkormányzat részére került felajánlásra.
Döntött a Közgyűlés, hogy a Somos parkolót továbbra is parkolóként kívánja hasznosítani, a
hatósági eljáráshoz a jogi képviselő segítségét kéri.