Közgyűlés – 2018. március

2018. március 2-án tartotta Közgyűlését a Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat.

Az éves beszámoló és a Felügyelő Bizottság értékelése szerint eredményes évet zárt a Társulat.
Árbevétel: 33.622 e Ft
Költség: 11.941 e Ft
Eredmény: 21.681 e Ft

Az előző év terhére 14.169 e Ft osztalék került kifizetésre a 2017. évi határozat alapján.
A Közgyűlés 2017 évi határozatainak megvalósításából nem sikerült a Fogas parkoló feletti terület megszerzése és az Akasztó dombi WC épület felújítása.
A Társulat gazdálkodása kiegyensúlyozott, Kincstárjegyben tartja megtakarításait.
A Közgyűlés az évi eredményt tartalék alapba helyezi.

Kellemetlen, a működést zavaró a Somos parkolóban álló, 5 éve bezárt büfé peres ügyei.

A Közgyűlés új elnökséget és Felügyelő Bizottságot választott.
A tagok a régi elnökség 6 tagjának és a FEB 2 tagjának szavaztak ismét bizalmat.
Az elnökség új tagja Czégai László, a FEB-é Balázs Istvánné.
Aradi István úr korára való tekintettel nem jelöltette magát, eddigi tevékenységét ezúton is megköszönjük.

Pályázati pénzből tervezzük az Akasztó dombi területeinken erdei tornapálya, játszótér létesítését, illetve a WC átépítését 10.000,-Ft önrészt vállalva.
Bővíteni szeretnénk az Akasztó dombi parkolónkat, tanulmánytervet készíttetünk.
Befejezzük a Kávézó kerítését.

Tisztelettel: Elnökség.