Közgyűlés – 2020. július

2020. július 3-án tartotta éves rendes közgyűlését a Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat.
Az elnökség és a FEB beszámolójából kiderült, hogy mozgalmas, de eredményes évet zárt a
Társulat, melyet mintegy 22 millió Ft nyereséggel zárt.

A Társulat anyagi háttere biztosított.

Az elmúlt év folyamán többek között
– eszközöket vásárolt és ajándékozott az orvosi rendelőbe,
– gondoskodott a turista utak, erdők karbantartásáról
– ellenőrzésre került a 0101/8 hrsz-ú ingatatlanon észlelt sziklamozgás
– feljelentés történt a 08/21 hrsz-ú erdőben történt fakivágás miatt
– a 493 hrsz-ú ingatlanon elkészült a víz, villany, csatorna bekötés
– közérdekű bejelentés miatt vizsgálódik a Kormányhivatal a Somos parkoló ügyében
határozatuk szerint a parkolót 2020. december 31-ig be kell zárni
– Elsőfokú ítélet született Kiss Tamás által a Társulat ellen inditott földhasználat jog
Megállapítása és egyéb ügyben december 10-én
Kiss Tamás kérelmét a Bíróság elutasította a 739.775,-Ft perköltség megfizetésére
kötelezte.

A FEB véleménye szerint körültekintő gazdálkodást folytatott a Társulat elnöksége.
Szabad pénz eszközeink hasznosítása oly módon történjen, hogy hosszabb távon biztos
hozamot eredményezzen.

Két terület értékesítéséről döntött a Közgyűlés, két terület bérbeadására, ill. eladására nemet
mondott.
Osztalékot fizet a Társulat az elmúlt év nyereségéből. Egy jogra, ( 12 Szavazat ) 110.000,-Ft
kerül kifizetésre.
A kifizetés, módja, helye, ideje később kerül meghatározásra.
A Társulat tulajdonában lévő 493 hrsz-ú ingatlanon lakóház építéséről döntött a Közgyűlés.
Az un. Cserhegy kapunál lévő terület az Önkormányzat részére került felajánlásra.
Döntött a Közgyűlés, hogy a Somos parkolót továbbra is parkolóként kívánja hasznosítani, a
hatósági eljáráshoz a jogi képviselő segítségét kéri.

Közgyűlés – 2020. március

Tisztelt Erdőbirtokossági Tag!

Értesítjük, hogy a koronavírus elleni küzdelem érdekében meghozott kormányzati intézkedések miatt a Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat 2020. március 27-re összehívott éves közgyűlését bizonytalan időre elhalasztjuk.

Az új időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Megértésüket köszönjük!
A Társulat elnöksége

Közgyűlés – 2019. március

2019. március l-én tartotta évi rendes közgyűlését a Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat

Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóiból kiderült, hogy a Társulat eredményes évet zárt, elsősorban a jól teljesítő fizető parkolók jóvoltából.
Az előző évi Közgyűlés által hozott határozatokat az Elnökség teljesítette.
– Megépült a volt Gépház teljes kerítése.
– A tervezett játszótér, erdei tornapálya építés sajnos meghiúsult a pályázati lehetőség lezárása miatt.
– Az Akasztó dombi parkoló bővítésére több variáció készült.
A Nemzeti Park és a Természetvédelmi Hivatal ellenállása miatt első körben nem sikerült az elfogadás.
Módosítjuk a tervet és egy WC épület felépítése is tervezésre kerül.
A buszparkoló létesítéséhez mindenképpen szükséges pályázati forrás, vagy Önkormányzati anyagi segítség.

A Közgyűlés hozzájárult a Kalandpark által bérelt területen egy WC épület megvalósításához.
A Közgyűlés a Nemzeti Park kérésére tulajdonosi hozzájárulását adta a Lóczy tanösvény karbantartásához, javításához a Társulat tulajdonában levő területeken.
Elfogadta az Elnökség javaslatát az Orvosi rendelő eszközeinek bővítéséhez.
( hordozható EKG és egy laboratóriumi gyorsteszt kerül beszerzésre )
Bankkártya leolvasó modemmel kerül kiegészítésre 2 db parkoló automata.
A Közgyűlés nem engedélyezi a 0101/2 és a 0101/11 hrsz. sz. területeken kis-
feszültségű villanyvezeték lefektetését.
Hosszú vita után nem született döntés a 493 hrsz. belterület hasznosításáról (apartman
építés )
A Közgyűlés hozzájárul a közművek megtervezéséhez, ill. bevezetéséhez.
A hasznosításról tanulmány terveket kell készíteni.

Közgyűlés – 2018. március

2018. március 2-án tartotta Közgyűlését a Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat.

Az éves beszámoló és a Felügyelő Bizottság értékelése szerint eredményes évet zárt a Társulat.
Árbevétel: 33.622 e Ft
Költség: 11.941 e Ft
Eredmény: 21.681 e Ft

Az előző év terhére 14.169 e Ft osztalék került kifizetésre a 2017. évi határozat alapján.
A Közgyűlés 2017 évi határozatainak megvalósításából nem sikerült a Fogas parkoló feletti terület megszerzése és az Akasztó dombi WC épület felújítása.
A Társulat gazdálkodása kiegyensúlyozott, Kincstárjegyben tartja megtakarításait.
A Közgyűlés az évi eredményt tartalék alapba helyezi.

Kellemetlen, a működést zavaró a Somos parkolóban álló, 5 éve bezárt büfé peres ügyei.

A Közgyűlés új elnökséget és Felügyelő Bizottságot választott.
A tagok a régi elnökség 6 tagjának és a FEB 2 tagjának szavaztak ismét bizalmat.
Az elnökség új tagja Czégai László, a FEB-é Balázs Istvánné.
Aradi István úr korára való tekintettel nem jelöltette magát, eddigi tevékenységét ezúton is megköszönjük.

Pályázati pénzből tervezzük az Akasztó dombi területeinken erdei tornapálya, játszótér létesítését, illetve a WC átépítését 10.000,-Ft önrészt vállalva.
Bővíteni szeretnénk az Akasztó dombi parkolónkat, tanulmánytervet készíttetünk.
Befejezzük a Kávézó kerítését.

Tisztelettel: Elnökség.

Meghívó

A Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat meghívja a társulat tagját

2017. március 3-án (pénteken) 17 órakor kezdődő

éves rendes közgyűlésére.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lesz, a közgyűlést 17.30 órakor ismét összehívom.
A közgyűlés helye: tihanyi Németh László Művelődési Ház nagyterme.

Kérem hozza magával a meghívót és az adategyeztető nyomtatványt. Amennyiben a gyűlésen nem tud megjelenni, a mellékelt meghatalmazással bízza meg családtagját, tagtársát, hogy Önt szabályszerűen képviselhesse a közgyűlésen. Kérem továbbá, hogy a jelenléti ív hitelesítése miatt a közgyűlés megkezdése előtt fél órával szíveskedjen megjelenni.

NAPIRENDI PONTOK

1. Társulati névjegyzék változás jóváhagyása

2. 2016. évi elnökségi beszámoló

3. Felügyelő Bizottság beszámolója

4. Alapszabály módosítási javaslat

5. Osztalékfizetési javaslat

6. Fogas parkoló bővítési lehetőség

7. Akasztó dombi fejlesztési lehetőségek

8. Vegyes ügyek

A társulat szabályszerű működésének biztosítása érdekében a közgyűlésen megjelenő jogok 50%+1 szavazattal kell rendelkezni, ezért a megjelenésére feltétlen számítok.

Tihany, 2017. február 13.

Hamar László
a társulat elnöke

Pályázati kiírás

A Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat elnöksége pályázatot hirdet az Akasztófa-dombon hétvégenként üzemelő Termelői Piac működtetésére.

A működtetés időtartama: 1+2 év

A pályázatok beérkezésének határideje a bérleti díj megjelölésével: 2017. február 13. 12 óra.

A pályázatokat levélben, az Erdőbirtokosság címére (8237 Tihany, Aranyház u. 089/2 hrsz) várjuk.

Az elnökség a pályázókat személyes találkozón is meghallgatja. Személyes meghallgatás 2017. február 15-én, az időpontról az érintetteket értesítjük.

A Társulat elnöksége fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.

2017. február 01.