Meghívó

A Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat meghívja a társulat tagját

2017. március 3-án (pénteken) 17 órakor kezdődő

éves rendes közgyűlésére.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lesz, a közgyűlést 17.30 órakor ismét összehívom.
A közgyűlés helye: tihanyi Németh László Művelődési Ház nagyterme.

Kérem hozza magával a meghívót és az adategyeztető nyomtatványt. Amennyiben a gyűlésen nem tud megjelenni, a mellékelt meghatalmazással bízza meg családtagját, tagtársát, hogy Önt szabályszerűen képviselhesse a közgyűlésen. Kérem továbbá, hogy a jelenléti ív hitelesítése miatt a közgyűlés megkezdése előtt fél órával szíveskedjen megjelenni.

NAPIRENDI PONTOK

1. Társulati névjegyzék változás jóváhagyása

2. 2016. évi elnökségi beszámoló

3. Felügyelő Bizottság beszámolója

4. Alapszabály módosítási javaslat

5. Osztalékfizetési javaslat

6. Fogas parkoló bővítési lehetőség

7. Akasztó dombi fejlesztési lehetőségek

8. Vegyes ügyek

A társulat szabályszerű működésének biztosítása érdekében a közgyűlésen megjelenő jogok 50%+1 szavazattal kell rendelkezni, ezért a megjelenésére feltétlen számítok.

Tihany, 2017. február 13.

Hamar László
a társulat elnöke

Pályázati kiírás

A Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat elnöksége pályázatot hirdet az Akasztófa-dombon hétvégenként üzemelő Termelői Piac működtetésére.

A működtetés időtartama: 1+2 év

A pályázatok beérkezésének határideje a bérleti díj megjelölésével: 2017. február 13. 12 óra.

A pályázatokat levélben, az Erdőbirtokosság címére (8237 Tihany, Aranyház u. 089/2 hrsz) várjuk.

Az elnökség a pályázókat személyes találkozón is meghallgatja. Személyes meghallgatás 2017. február 15-én, az időpontról az érintetteket értesítjük.

A Társulat elnöksége fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.

2017. február 01.

A Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat elnöksége ezúton értesíti a Tisztelt Tagokat, hogy a Társulat Alapszabályának megváltoztatására tett kísérlet a szavazatok (visszaküldött levelek) alacsony száma miatt sikertelen volt.

A 257 kiküldött levélből (szavazólapból) 10 darabot nem vettek át, 138 darab érkezett vissza, ami nagyfokú érdektelenséget, közönyt jelent a tagok részéről.

Ismételten megjegyezzük, hogy a Társulat Alapszabálya elavult, nem a valós állapotot tükrözi.